فروشگاه جامع اتوکد و تحقیقات پاورپوینت فنی و مهندسی
Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید.

پاورپوینت رنگ تعلق

پاورپوینت رنگ تعلق اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت رنگ تعلق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرسترنگ تعلقمقدمه رنگ تعلق و خواناییروند اخیرگونه های رنگ تعلقچرا مردم به ساختمان ها رنگ تعلق میدهندمحدودیت ها در رنگ تعلقنحوه تصرفنوع تصرف بر دو جنبه کلیدی اعمال رنگ تعلق اثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

پاورپوینت دیاگرام ارتباطی پذیرش و بستری بیمارستان

پاورپوینت دیاگرام ارتباطی پذیرش و بستری بیمارستان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیاگرام ارتباطی پذیرش و بستری بیمارستان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیاگرام ارتباطی پذیرش و بستری بیمارستانبیمارستان 100 تختخوابی:واحد بستری داخلی:دیاگرام مسیر حرکتی بیماران جراحیواحد بستری جراحیبخش کودکاندیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت نقش حمل و نقل عمومي سريع (BRT) در بهبود وضعيت كلان شهرها

پاورپوینت نقش حمل و نقل عمومي سريع (BRT) در بهبود وضعيت كلان شهرها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت نقش حمل و نقل عمومي سريع (BRT) در بهبود وضعيت كلان شهرها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 73 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستنقش حمل و نقل عمومي سريع (BRT) در بهبود وضعيت كلان شهرهاوضعيت ترافيكي شهر تهرانراهكارهاي اساسيگزینه های مختلف حمل ونقل همگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

پاورپوینت نحوه عملکرد اورژانس

پاورپوینت نحوه عملکرد اورژانس اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت نحوه عملکرد اورژانس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستنحوه عملکرد اورژانساورژانسرابطه سه منطقه اصلي بيمارستانارتباط اورژانس با درمانگاهدرمانگاهاورژانسعملکرد عناصروظایف بخش اورژانسبخشهای اورژانسمراحل کار در بخش پذیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,700 تومان

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمطالعات اولیه طراحی بیمارستانکاخداریهدف از کاخداری بخشهای بیمارستاناتاق نظافتاتاق كار بهداشت کاخداری مرکزی آسانسورراهروهامسیریابینمونه بیمارستان تصاوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان

پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمصرف انرژی در ساختمانسیستم گرمایشیسیستم سرمایشیسیستم روشنائیکاهش هزینه هاBMS چگونه باعث کاهش هزینه ها می شودکاهش نیروی انسانیافزایش عمر تجهیزاتBMS چگونه باعث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

پاورپوینت فنگ شویی در معماری

پاورپوینت فنگ شویی در معماری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فنگ شویی در معماری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفنگ شویی در معماریمقدمهچیآموزه های اساسینفس خانهراهرو های دراز و مستقیمآینهفنگ شویی در ورودی خانهرنگ آشپزخانهنور در آشپزخانهچیدمان وسایلاتاق نشیمنسرویس هااتاق خو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

پاورپوینت فضای سبز شهری

پاورپوینت فضای سبز شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فضای سبز شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفضای سبز شهریمقدمهتعریف فضای سبزتعریف فضا و سطحتعریف فضای سبز از نظر شهرسازیتاریخچه احداث فضای سبزانواع فضای سبزانواع سطوح سبزضرورت فضای سبزاثرات فضای سبزکارکردهای فض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفضاهای بی دفاع شهریساختار کارطرح موضوع و مساله ايده ها ونظريات پايه فکريفضاي بي دفاع ارائه نمونه ها ومصاديقاصول راهبردی مداخلهجمعبندی و نتیجه گیریمنابعتصویرمحیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

پاورپوینت فضاهای آموزشی

پاورپوینت فضاهای آموزشی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فضاهای آموزشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفضاهای آموزشیمقدمهبررسی نمونه های آموزشی خارجیبررسی نمونه های آموزشی داخلیWalter GropiusLouis I Kahnتوضیحاتی پیرامون فضاهای آموزشیفرم ساختمان در رابطه با اقلیم:انتخاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان
تعداد صفحه(150):

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟
pptdl.ir pptdl.ir pptdl.ir  cityproject.ir