Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفيزيک امواج آلتراسونيکآشنايي کلي با التراسونيککاربردهافيزيک آلتراسونيکطبقه بندي براساس نحوه کارمزايا و محدويت هاجزئيات آلتراسونيکتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب

پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 158 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفیزیولوژی مغز و اعصابسیناپساجزای سيناپسهای شيميايیانواع میانجی های عصبیگیرنده های حسیهمگرایی پیامسیستم حسیگيرنده های تماسیمسیرهای انتقال درد:مسيرهای انت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان

پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 105 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفیزیولوژی دست انسانکلیاتعضلات هیپوتنار عبارتند نمایش عضلات تنار و هیپوتنارعضلات کرمی یا لومبریکالاستخوان و مفاصل تاندون هاعصب رادیال غضروف اسناف باکس استخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2 اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک هسته ای 2 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 267 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفیزیک هسته ای 2مقدمهفصل اول: نیروی بین نوکلئونهافصل دوم : واکنشهای هسته ایفصل سوم : شکافت هسته ایفصل چهارم : اسپین و گشتاور هسته ایتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

پاورپوینت فیزیک در پزشکی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک در پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفیزیک در پزشکینقش فيزيک در پزشکیراديوگرافى و راديوسكوپى سونوگرافىوسايل الكتروپزشكى الكتروآنسفالوگرافىدر آينده شايد فيزيك بتواند …پى نوشت ها:منابع اینترنت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فیزیک پایه 1

پاورپوینت فیزیک پایه 1 اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک پایه 1 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 344 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفیزیک پایه 1اندازه گیریبردارهاحرکت یک بعدیحرکت در صفحهدینامیک ذره - 1دینامیک ذره -2کار و انرژیپایستگی انرژی پایستگی تکانه خطی بر خورد حرکت دورانی دینامیک دورانید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

پاورپوینت فلوئورسانس اتمی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلوئورسانس اتمی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفلوئورسانس اتمی طیف جذب اتمی فرآیند های اتم سازی شعله ای :نیم رخ های جذب شعله ایطیف بینی جذب ، نشر و فلوئورسانس اتمی مدوله سازی منابع تابش :تشکیل ترکیب ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفلسفه تشکیل بسیجتاریخچه تشكیل بسیجتشكیل بسیج پس از پیروزی انقلاب اسلامیتعریف بسیجكاركرد بسیج در نظام اسلامیهدف از تشكیل بسیجاهمیت و ضرورت تشكیل بسیجاهمیت و ضر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت فلسفه پیامبران

پاورپوینت فلسفه پیامبران اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه پیامبران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفلسفه پیامبرانفلسفة وحي و پيام آوريپيام آور خاتمهدف برانگيخته شدن آخرين فرستادة الهيصورت و سيرت آخرين پيام آور الهياستمرار پيامبري در پيشواييمنابع براي مطالعه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت فلسفه ازدواج در اسلام

پاورپوینت فلسفه ازدواج در اسلام اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه ازدواج در اسلام مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفلسفه ازدواج در اسلاممقدمههدف ازدواج فلسفه ازدواج خواستگاری شرایطی که همسر باید داشه باشهملاک برای همسرفواید ازدواجپی نوشت هاتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفعالیت های ورزشی در محیط سردبارزترین فشارآفرین های محیطی در هوای سرد پاسخ های سازشی به سرماسوخت و ساز در محیط های سردهوای سرد و انجام فعالیت بدنیف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم

پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفعالیت ورزشی در محیط های گرممقدمهاصول حاکم بر محیط های فشار آفرینواکنش بدن به فشار(استرس)تاثیر تمرین بر ترشح هورمون های مربوط به فشارتاثیر محیط گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای

پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفصل مختصات و بردارهایویژگی های صفحه مختصات:نتیجه گیریبردارهای واحد مختصاتتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفساد ميكروبي مواد غذاييفساد ميكربي شير، گوشت و ماهيتركيبات شيراجزاء شيرفلور ميكربي شير خامورود ميكرب به شير خام از طريق تجهيزات انتقال و نگهداري شيرفرآ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی

پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفرهنگ شیطان پرستیآشنايي با شيطان‌پرستي تعریف شيطان‌پرستياصول مشترک آنهامراسم های ویژهبعضی دیگراز اعمال شيطان ‌پرستي قوانین اخلاقی شيطان پرستیع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت

پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفروشگاه زنجیره ای وال مارتفروشگاه زنجیره ایحوزه فعالیت وال مارتسوپرسنترهابازارهای محلیسامز کلابفروشگاه‌های بین‌المللیویژگیها شرکتمدل کسب و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فرقه شیطان پرستی

پاورپوینت فرقه شیطان پرستی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرقه شیطان پرستی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 99 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفرقه شیطان پرستیتعریف شيطان‌پرستيصهيونيسم و شيطانيسم موسیقی شیطان پرستانفراماسونری چیستمار نماد شیطان پرستی عوامل جذب انسان هابرخی از شرکت های مهم شیطان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان

پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريانمقدمه :محورهاي تحولفرايند ارتباطات چيست؟ چه‌گونه ارتباطات بهبود م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فرانسیس بیکن

پاورپوینت فرانسیس بیکن اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرانسیس بیکن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستفرانسیس بیکندر یک نگاهزندگیآثارعقایدبت هاعصر روشنگریروش بیکنآرمان بیکنمن تنها شیپور را به صدا در می آورم، ولی وارد نبرد نمی شوم.تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(60):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟