Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject
1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاور پوینت بافت فرسوده محله طرشت تهران

پاور پوینت بافت فرسوده محله طرشت تهران اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت بافت فرسوده محله طرشت تهران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبافت فرسوده محله طرشت تهرانموقعیت طرشت موقعیت جغرافیایی منطقه 2 تهراننقشه محله های منطقه 2 تاریخچه طرشتوجه تسمیه طرشت نقشه طرشت نقشه سلسله مراتب معابر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

پاورپوینت آموزش روش تحلیل سایت شهر تبریز

پاورپوینت آموزش روش تحلیل سایت شهر تبریز اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت آموزش روش تحلیل سایت شهر تبریز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآموزش روش تحلیل سایت شهر تبریزعکس هوایی از شهرستان تبریزجانمایی موقعیت زمین نسبت به شهرسایت پیشنهادیمکان یابی فضاهای مسکونیکاربری های سازگارو ناسازگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین

پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآماده سازی و تفکیک زمینتعریف تفکیک زمینانواع تفکیک زمیناهداف در تفکیک زمینشرح خدماتوظیفه مهندس شهرساز در تفکیک زمینفرایند تفکیکمثالو .....   .تصوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پاورپوینت انواع بام سبز و روش های اجرای آن

پاورپوینت انواع بام سبز و روش های اجرای آن اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت انواع بام سبز و روش های اجرای آن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستانواع بام سبز و روش های اجرای آنانواع بام سبزسیستم گستردهجزییات اجرایی سیستم گستردهنمونه ای از یک بام گستردهسیستم متمرکزجزییات اجرایی سیستم متمرکزن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

پاورپوینت بازآفرینی شهری

پاورپوینت بازآفرینی شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بازآفرینی شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبازآفرینی شهریرويكرد يكپارچه در مرمت شهريسير تحول نوسازي و بازآفريني شهري در جهانتفاوت اصلي بازآفريني شهري با ديگر مفاهيم نوسازي و مرمت شهريابعاد بازآفريني شهريتجديد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآموزش شهرسازی از شناخت تا مداخلهشهر چیستماهیت میان رشته ای شهرسازیشهرسازی: پیوند معرفت با کنشاز داده تا شناختاز معرفت ضمنی تا معرفت صریحمشکلات آموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت طراحی خطوط آبرسانی شهری

پاورپوینت طراحی خطوط آبرسانی شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی خطوط آبرسانی شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستطراحی خطوط آبرسانی شهریمنبع اولیه آب اثر عامل جمعیت در برآورد مقدار آب مورد نیاز یک شهرروشهای تعیین جمعیت در سالهای آینده مخازن هوایی و زمینیمخازن آبنمودار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

پاورپوینت سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز

پاورپوینت سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیاست ها و مقررات مربوط به بافت های تاریخی ایران ازگذشته تا به امروزتغییرات و تحولات شهری ایران پیش از 1300 ه. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

پاورپوینت روش های مکان یابی عناصر شهری

پاورپوینت روش های مکان یابی عناصر شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روش های مکان یابی عناصر شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروش های مکان یابی عناصر شهریمعیارهای بهینه در مکان یابی کارکرد های شهریکاربری مسکونیمکانیابی کاربری مسکونیامنیتشناسایی نمادی تعامل اجتماعی فراغت دسترس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

پاورپوینت بافت فرسوده اصفهان

پاورپوینت بافت فرسوده اصفهان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بافت فرسوده اصفهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبافت فرسوده اصفهانآشنایی با موقعیت جغرافیایی اصفهانمحدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود پروژه های شروع شده بافت فرسوده اصفهان پروژه هاي طرح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان

پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستطرح شهرسازی سمنانمعرفی سازمان فضایی محدوده راهبردیتدقیق چشم انداز پیشنهادی تدوین بیانیه راهبردی نظام محیط طبیعی واکولوژیکنظام حرکت و دسترسی نظام کاربری زمین و فعا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت تجربیات جهانی مرمت شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتجربیات جهانی مرمت شهریترکیهنکات قابل توجه در مرمت شهری استانبول عبارت است ازژاپننکات قابل توجه در مرمت شهری توکیو عبارتست سوریهاصول کلی طرح که در چند مرحل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت بررسی شهر سامن

پاورپوینت بررسی شهر سامن اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی شهر سامن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی شهر سامنعکس هوایی شهرعوامل محدود کننده توسعه شهرکاربری اراضی در وضع موجودکاربری اراضی در وضع پیشنهادیاستخوان بندی وضع موجوداستخوان بندی در وضع پیشنهادینقشه تقس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

پاورپوینت بافت تاریخی و فرسوده یزد

پاورپوینت بافت تاریخی و فرسوده یزد اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بافت تاریخی و فرسوده یزد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبافت تاریخی و فرسوده یزدپیشینه تاریخی شهر یزدبافت فرسوده شهر یزدمسائل و مشکلات بافت تاریخی شهر یزد عوامل فرسودگی و تخریب بافت قدیم یزدفهرست پروژه هااحياء ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی

پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدل های کمی در شهرسازیمقدمهماشین های سلولی ، سیستم های پویایی را در بر می گیرند که از لحاظ زمان و مکان گسسته باشند .کاربرد های CAمفاهیم اولیه در مدل CA:در هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی

پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستاصول و قواعد شیت بندیشیت بندی یکی از راه های بیان تصویری کار و ایده خود در یک صفحه است.ابعاد و رنگ شیتخرد نکردن شیتایجاد تعادل بصری و سنگین کردن آگاهانه شیتخو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری

پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستنظریه پردازان مرمت شهرینظریه پردازاننظريات معماری-شهرسازی اصول مرمتی با استناد براصول ونظریات گدس می توان دستور العمل های زیر را استنتاج کردمعمار و شهر ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پاورپوینت انواع مداخله از نظر مرمت شهری

پاورپوینت انواع مداخله از نظر مرمت شهری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت انواع مداخله از نظر مرمت شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستانواع مداخله از نظر مرمت شهریروشهای مداخلهحفاظتی بهداشتی حفاظتی تزئینی بازسازی شهری موضعی موضوعی روش جامع مرمت شهریانواع مداخلهمداخله نوگرایانه مداخله فرهن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

پاو رپوینت مطالعات اقلیمی یزد

پاو رپوینت مطالعات اقلیمی یزد اين فايل حاوي مطالعه پاو رپوینت مطالعات اقلیمی یزد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمطالعات اقلیمی یزدخصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشتهای فلات به قرار زیر استکلیات بافت شهری و روستایی به قرار ذیل استکلیات فرم بناها در این مناطقفشردگی و تراکم در طرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

پاورپوینت اندازه و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی

پاورپوینت اندازه و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت اندازه و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستاندازه و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانیفضای مورد نیاز برای اتوبوساندازه راه هاانواع سیستم طراحی برای سکوهاانواع سیستم طراحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان
تعداد صفحه(6):