فروشگاه جامع اتوکد و تحقیقات پاورپوینت فنی و مهندسی
Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید.

پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت

پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت اين فايل حاوي پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت (سري پنجم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3فایل اتوکد شمال :4 شیت پلان و 8 شیت نما 1 شیت نقشه 1 شیت پرسپکتیو و 6 عکس ماکت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيتپلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت تصویر محیط برنامه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش

پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش اين فايل حاوي پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش مي باشد که به صورت فرمت DWG در 4 شيت پلان در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/100پلان طبقه همکفپلان طبقه اول پلان طبقه دوم پلان طبقه سومتصویر محیط برنامه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

پلان اتوکد کارواش

پلان اتوکد کارواش اين فايل حاوي پلان اتوکد کارواش مي باشد که به صورت فرمت DWG در 13 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هافعالیت های پایه کارواشجدول Time saverپارکینگبخشنامه شهرداریبالابر حیاطبالا بر مکانیکی و ........... تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها

پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها اين فايل حاوي پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها مي باشد که به صورت فرمت DWG در صدها شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هانحوه خاموت گذاری ستونهاستون معمولیپلان فونداسیونپلان ستونگذاریپلان تیرریزی سقف اولپلان تیرریزی سقف دومپلان تیرریزی سقف سومپلان تیرریزی سقف چهارمپلان تیرریزی س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری سوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :پلان طبقه زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولنما :نما شمالیبرش A-Aبرش B-B تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 8 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان طبقه اولپلان طبقه دومپلان طبقه همکف پلان طبقه زیرزمیننما :مقیاس : 1/200برش A-Aبرش B-Bدتایل :مقیاس : 1/75دتایلی از نما&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری اول) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان طبقه همکفپلان طبقه زیرزمینپلان طبقه اولپلان طبقه دومپلان طبقه همکفسایت پلان نما :مقیاس : 1/200برش A-Aبرش B-B تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول

پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول اين فايل حاوي پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول مي باشد که به صورت فرمت DWG در 4 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اولمقیاس : 1/100 تصویر محیبط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف

پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف اين فايل حاوي پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف مي باشد که به صورت فرمت DWG در 1 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکفمقیاس : 1/100 تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پلان اتوکد فرهنگسرا

پلان اتوکد فرهنگسرا اين فايل حاوي پلان اتوکد فرهنگسرا (سری چهارم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان 4 شیت نما و 3 شیت پرسپکتیو در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.     فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200سایت پلانپلان طبقه اولپلان طبقه همکفپلان زیرزمینپلان پشت باماتاق پروژکتورنما :مقیاس : 1/200نمای جنوبیبرش A-Aبر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پلان اتوکد مرکز فرهنگی

پلان اتوکد مرکز فرهنگی اين فايل حاوي پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري دوم) تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,750 تومان 5% تخفیف

پلان اتوکد مرکز فرهنگی

پلان اتوکد مرکز فرهنگی اين فايل حاوي پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري اول) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 9 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري اول) تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پلان اتوکد حسینیه

پلان اتوکد حسینیه اين فايل حاوي پلان اتوکد حسینیه به همراه دتایل و تمام جزئیات مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان و 4 شيت نما  و بیش از 50 شیت دتایل و جزئیات در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/100پلان زیرزمینپلان همکفپلان طبقه اول پلان موقعیتنما :مقیاس : 1/100نما جنو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

دتایل و جزئیات اتوکد ساختمان 4 طبقه

دتایل و جزئیات اتوکد ساختمان 4 طبقه اين فايل حاوي پلان دتایل و جزییات اتوکد ساختمان 4 طبقه مي باشد که به صورت فرمت DWG در ده ها شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان فونداسیونپلان ستون گذاری و بادبندیپلان تیرریزی سقف اولپلان تیرریزی سقف طبقاتجزئیات وصله میلگردجزئیات خم میلگردهاجزئیات اتصال نشیمن تیرهای مفصلی B-1 / B ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه

پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه اين فايل حاوي پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان موقعیتمقیاس : 1/100پلان بامپلان مبلمانپلان طبقاتپلان همکف پلان زیرزمیننما :مقیاس : 1/100نما جنوبی برش A-Aبرش B-B تصویر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(28):

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟
pptdl.ir pptdl.ir pptdl.ir  cityproject.ir