Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت قوانین ترمودینامیک

پاورپوینت قوانین ترمودینامیک اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قوانین ترمودینامیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقوانین ترمودینامیکقانون دوم ترمودینامیک مراحل سیکل برگشت پذیرکارنودریک سیلندر:مرحله ایزوترم انبساطفرم انتگرالی سیکلقانون دوم منجر به نامساوی زیر میشود:انتگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت قوانین اخلاق سازمانی

پاورپوینت قوانین اخلاق سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قوانین اخلاق سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقوانین اخلاق سازمانیاخلاق سازمانیظهور انقلاب گونه اخلاق در کنار سازمانچهار اصل راهبردی مسئولیتهای اخلاقی بنگاهفرآیند دست یابی سازمان به موفقیتگونه های مسئ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفته

پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفته اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقواعد مدیریت پیشرفتهماهیت ومفاهیم تئوری سیر تطوروتحول تئوریهای سازمانسطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح بوروکراسیسطوح تجزیه و تحلیل :2-سطح سازمانسطوح تجزیه و تحلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی

پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقواعد زبان انگلیسییادآوری از سال دوم راهنماییکاربرد ’sوof پرسیدن روز های هفتهضمیر های مفعولیقید های تکرار و جای آن در جملهکاربردزمان گذشته ی سادهتصویر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت قواعد جمله اسمیه و فعلیه

پاورپوینت قواعد جمله اسمیه و فعلیه اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قواعد جمله اسمیه و فعلیه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست قواعد جمله اسمیه و فعلیهتعريف جمله :جمله اسمیّهويژگي هاي مبتدا: ویژگی های خبرانواع خبرحرف و اسمشرایط مبتدا:تعريف جمله ي فعليه فاعل و فعل خصوصيات فاعل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت قواعد تنوین و نون ساکنه

پاورپوینت قواعد تنوین و نون ساکنه اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قواعد تنوین و نون ساکنه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقواعد تنوین و نون ساکنه احکام تنوین نون ساکن                       ادغام مع الغنهادغام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکناناهميت پيش فرضها در رفتار سازمانيانواع پيش فرض هانمونه هايي از تاثير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پاورپوینت قراردادها

پاورپوینت قراردادها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قراردادها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقراردادهاتوافقايجاب و دعوت به انجام معامله قصد قراردادي (قصد انشاء قرارداد)تدليس (ارايه اظهارات خلاف واقع)بيان و توصيف بايد عاري از ابهام بوده، صريح و روشن باشد اظها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران

پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقدیمی ترین سکونتگاه های ایرانآیا ایران جایگاه تمدن های کهن بوده استظهور پیامبران الهیتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقدرت نرم در سیاست بین المللمقدمهمفهوم قدرت تقسیم بندی قدرتكاربرد قدرت نرموجوه افتراق قدرت نرم وسختویژگی های قدرت نرمسطوح قدرت نرمدو چهره قدرت نرمرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 75 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:مراجع تصویب کننده « ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال

پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقانون طبیعی اقتصاد دیجیتالقانون ارتباطقانون تكثرقانون رشد ارزش به صورت تصاعديقانون نقاط سرریزقانون برگشت افزایندهقانون قيمت گذاري معكوس قانون سخاوت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت وابستگي توابع حالت به كميتهاي مختلف:

پاورپوینت وابستگي توابع حالت به كميتهاي مختلف: اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت وابستگي توابع حالت به كميتهاي مختلف: مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقانون سوم ترمودینامیکاصل سوم ترمودینامیکسرمايشمنحنی آنتروپیخواص ترموديناميکی سيالاتدو معادله گيبس ديگر از تعريف توابع گيبس و همهولتز بدست م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت قانون تجارت

پاورپوینت قانون تجارت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون تجارت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 95 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقانون تجارتمفاهیم کلی حقوقشاخه های علم حقوقشعبه های حقوق خصوصیبخش های قانون تجارتاوصاف حقوق تجارتمنابع حقوق تجارتاعمال تجارتیجایگاه شرکت های دولتی در قانون برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت قانون 90/10 استفن کاوی

پاورپوینت قانون 90/10 استفن کاوی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون 90/10 استفن کاوی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستقانون 90/10 استفن کاویاین اصل چیستتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان
تعداد صفحه(176):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟