Support Engineering Notification

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید.

پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی اين فايل حاوي مطالعه جایگذاری بتن بدون قالب بندی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستجایگذاری بتن بدون قالب بندیشاتکریتبرای انجام یک کار تعمیراتی نیازمند تاریخچه شاتکریتشاتکریت هم اکنون در جهان به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد(DMS) 1.مخلوط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

پاورپوینت تحلیل بادگیر

پاورپوینت تحلیل بادگیر اين فايل حاوي مطالعه تحلیل بادگیر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در75 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتحلیل بادگیر بادگیرشیوه ساختن بادگیر عناصر بادگیرتیغهتزییناتعملکرد بادگیر معماری بادگیر های یک طرفهبادگیر های دو طرفهبادگیرهای چهار طرفهچشم‌اندازآينده با ورود معماري مدرنبادگیر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

پاورپوینت تجهیزات مولد سرما واحد خنک کننده جذبی و تراکمی

پاورپوینت تجهیزات مولد سرما واحد خنک کننده جذبی و تراکمی اين فايل حاوي مطالعه تجهیزات مولد سرما واحد خنک کننده جذبی و تراکمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتجهیزات مولد سرما واحد خنک کننده جذبی و تراکمیچرخه کارکرد چیلر تراکمیآشنايي با اجزاي چيلر تراكميانواع مبردهاي موجوداجزاء تشکیل دهنده خنک کن های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

پاورپوینت بیوگرافی هادی میرمیران

پاورپوینت بیوگرافی هادی میرمیران اين فايل حاوي مطالعه بیوگرافی هادی میرمیران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبیوگرافی هادی میرمیرانبیوگرافیآثارفعالیتهارویکرد شکلی به معماری هادی میرمیرانکلاوس هردگ ویژگیهای آثارسایت خیابان چهارباغ ومیدان دروازه دولتاستفاده از دیاگرام فرم آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

پاورپوینت تحلیل دانشگاه ایووا

پاورپوینت تحلیل دانشگاه ایووا اين فايل حاوي مطالعه تحلیل دانشگاه ایووا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتحلیل دانشگاه آیووادانشگاه آیووا تحلیل سایتمعماری پاسخ گوهارمونی با محیطرنگ سبز محیط مکمل رنگ قرمز بنانورنور طبیعیشیشه مات به علت نور گیریساختمان دارای دو بال یکی روی زمین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه شریفی ها

پاورپوینت تحلیل خانه شریفی ها اين فايل حاوي مطالعه تحلیل خانه شریفی ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتحلیل خانه شریفی هامشخصات بناسخنان طراحایده طراحویژگی ممتاز پروژهنماهای بیرونی ساختمانفضاهای داخلی بناتحلیل گرافیکیعملکرد اتاق ها عرصه بندی فضاهادرونگرا و برونگرا بودن بنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی شار

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی شار اين فايل حاوي مطالعه تحلیل مجتمع مسکونی شار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتحلیل مجتمع مسکونی شارنمونه داخلیبیوگرافیمجتمع مسکونی شار نمونه خارجیمراحل رسیدن به فرم نهاییرابطه پلان نما مجتمع مسکونی زیتونتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد آیا صوفیا

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد آیا صوفیا اين فايل حاوي مطالعه تحلیل معماری مسجد آیا صوفیا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتحلیل معماری مسجد آیا صوفیابنای آیا صوفیا یکی ازبزرگترین اثرهای تاریخی دوران بیزانس است آیا صوفیا از أبهت خاصی برخوردار استآیا صوفیا کلیسا کلیسای آی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان اين فايل حاوي مطالعه برنامه فیزیکی بیمارستان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبرنامه فیزیکی بیمارستانازمایشگاهرادیولوژیبخشورودی اورژانساتاق عملورودی اداریکلینیکورودی بیماران سرپاییبازتوانیICUCCUبانک خونPOSTCCUمهدکودکپارکینگ پرستاریتصویر محیط برن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

پاورپوینت آموزش طراحی مقرنس با نرم افزار 3D MAX

پاورپوینت آموزش طراحی مقرنس با نرم افزار 3D MAX اين فايل حاوي مطالعه آموزش طراحی مقرنس با نرم افزار 3D MAX مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآموزش طراحی مقرنس با نرم افزار 3D MAXآموزش،نحوه مدلسازيمدلسازيگسترش مدل شکستگي هاي مدل و ...   .تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

پاورپوینت پلان اکس بندی و ستون گذاری

پاورپوینت پلان اکس بندی و ستون گذاری اين فايل حاوي مطالعه پلان اکس بندی و ستون گذاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستپلان آکس بندی و ستون گذاریچگونگی تعیین محل ستون هامراحل ترسیم پلان اکس بندیترمیم ستون هاترمیم خطوطی اکسنام گذاری خطوط اکساندازه گیری خطوط اکسمراحل ترسیم پلان س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 900 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی یکپارچه منابع طبیعی و تحقق آمایش سرزمین

پاورپوینت برنامه ریزی یکپارچه منابع طبیعی و تحقق آمایش سرزمین اين فايل حاوي مطالعه برنامه ریزی یکپارچه منابع طبیعی و تحقق آمایش سرزمین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در120 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبرنامه ریزی یکپارچه منابع طبیعی و تحقق آمایش سرزمینبحرانها و چالش هاي جهانيچالش‌ها و مشكلات موجود در سطح كشورچالش‌ها و مشكلات مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان

پاورپوینت آلت های گره

پاورپوینت آلت های گره اين فايل حاوي مطالعه الت های گره مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآلت های گرهگرهواگيرهواحد گره (زمينه گره)آلت گرهپیدایش نام آلت های گرهانواع آلت گرهزمینهرسم گرهگره سادهگره مادر گره های زمينه مربعانواع گره های کند، تند و شلتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس

پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس اين فايل حاوي مطالعه بررسی مدرسه باهاوس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در85 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       چکیده : باهاوس: مدرسه‌اي كه يك مكتب معماري شدباهاوس نام يك مكتب معماري است كه از نام مدرسه هنر و معماري باهاوس در آلمان گرفته شده است. اين مدرسه معماري كه از سال 1919 تا 19 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural

پاورپوینت بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural اين فايل حاوي مطالعه بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی فرهنگسرای Seongdong Culturalدیاگراه روابط طبقه اولدیاگراه روابط طبقه دومدیاگراه روابط طبقه سومدیاگراه روابط طبقه چهارمدیاگراه روابط طبقه پنجمدیاگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان
تعداد صفحه(77):

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟
pptdl.ir pptdl.ir pptdl.ir  cityproject.ir